Poskytované služby

 

Cílem mého výukového přístupu je zbavit Vás obav z mluvení, které se budují v školském vzdělávacím systému.

S klienty měníme vztah k zažitým kategoriím „správně“ a „špatně“. 

Často musíme říct něco „špatně“, abychom to poté mohli říci správně. Budujeme jazykový cit, který je nad všechny nabiflovaná gramatická pravidla.

Mým mottem je: 

《小细节带来大影响 

Xiǎo xìjié dàilái dà yǐngxiǎng.

"Malé detaily mohou znamenat velký rozdíl."

Libor Mattuš

 

A) Mé služby v kostce:

1) Výuka čínského jazyka metodou ČÍNŠTINA VLEŽE

2) Efektivita studijního procesu

3) Tlumočnický servis

4) Práce s pamětí, způsoby ukládání a  zp ětného vybavovaní informací

5) Jazyková pedagogika, metody úspěšného studia cizích jazyků

6) Vyhledá vání kontaktů v jihovýchodní Asii (pro obchodnístudijní osobní účely)

7) Kulturní příprava, školení mezikulturního dialogu se zaměřením na Čínský svět 

 

B) Mé služby podrobněji

1) Výuka čínského jazyka pokrokovou metodou "ČÍNŠTINA VLEŽE"

A) Individuální lekce (osobně i přes SKYPE)

B) Skupinová setkání 

C) Firemní vzdělávání

D) On-line čínština vleže

E) Individuální jednorázové konzultace (od 60min) – pro potřeby zvládnutí vybraných frází pro specifické účely (osobní nebo obchodní sebeprezentace)

Obsah přizpůsobuji požadavkům klientů a formě kurzu. Individuální konzultace probíhají dle předchozí domluvy

2) Tlumočnický servis 

      Poskytuji tlumočení Z / DO čínštiny.   

Detailní informace o poskytovaných tlumočnických službách viz zde.

Na vyžádání Vám zašlu referenční dopisy z oblastí mezinárodního obchodu, jednání zástupců národních a nadnárodních organizací, migrační a azylové politiky.

4) Pamětní techniky a práce s pamětí, způsoby ukládání a zpětného vybavovaní informací
5) Jazyková pedagogika, metody úspě šného studia cizích jazyků
                    A) Individuální konzultace
                    B) Workshopy a semináře 
                    
6) Vyhledávání kontaktů v jihovýchodní Asii (pro obchodní, studijní i osobní účely)
Po domluvě pro Vás v Číně, na Taiwanu i v Indonésii a Japonsku vyhledám osobní i obchodní kontakty téměř jakéhokoliv zaměření.
 
7) Kulturní příprava – tematické kurzy

A)   Jak se v Číně "neztratit" aneb co může být jinak (kurz pro osobní účely před služební/soukromou cestou do ČLR)

B)   Jak jednat s čínským partnerem (osobní, profesní nebo obchodní komunikace)

C) Další témata podle přání

 
Všechny výše uvedené služby poskytuje Bc. Libor Mattuš osobně, na základě živnostenského oprávnění,
evidovaném pod IČ: 04356306, dohledatelném v registru živnostníků a podnikatelů.
 

_________________________

Typ podnikatele: Fyzická osoba

Sídlo: Čejkovická 4114/6, 628 00, Brno - Židenice

Role subjektu: podnikatel

Identifikační číslo osoby: 04356306