Pro Vás - krásy čínštiny

Krásy čínštiny

Čínština – brána do nového světa

Čínština není jen další cizí jazyk. Je to cesta k jinému, obohacujícímu způsobu myšlení. Je principiálně odlišná od evropských jazyků v několika ohledech.

Za prvé, je to jazyk tónický. Slabiky se vyslovují v různých zvukových hladinách. Je to velmi jednouduché. V rámci studia čínštiny bychom si uvědomit, jak s intonací pracuje náš rodný jazyk – čeština (slovenština). Tóny (práce s intonací) je nám mnohem bližší, než si běžně přiznáváme. V češtině vyjadřujeme například otázku jen za pomocí intonace, bez nutnosti měnit slovosled, jako např. angličtina. V tomto případě je i v češtině intonace významotvorná.

Čínština má velmi málo „kořenových“ slabik (tj. základních slabik bez ohledu na tóny), které se dají zvládnout velmi rychle. Tóny dodávají čínštině orientaci na kontext. Samotná slabika/slovo nemá dost často v čínštině jako systému samostatnou existenci – přichází vždy v kontextu. To nás učí důležitou věc pro studium cizích jazyků obecně: vždy požadovat k jednotlivým slovům kontext.

Standartní čínština (Pǔtōnghuà 普通话, nazývaná také „mandarínská čínština nebo mandarínština“) používá pro zápis zjednodušené čínské znaky (jiạ̌ntǐzì 简体字). Na čínských znacích, jako formě zápisu je zajímavé, že je principiálně odlišná od způsobů zápisu, na který jsme zvyklí (tj. hlásková písma – latinka, azbuka a další). Tím nám otevírá odlišný pohled na jazyk a tím i svět kolem nás (který jazykem popisujeme). Každé slovo (složené často ze dvou znaků) nese svůj význam, ale význam mají i znaky jednotlivé. Na příklad slovo „vlhký“ cháoshī 潮湿 je složeno ze slabik „cháo “ a „shī 湿“, které obě znamenají „vlhký, mokrý“. Slabika shī 湿 (stejně jako cháo ) je pak součástí mnoha dalších slov, s kterými je významově spjata. Jako příklad mohou sloužit slova shīdù 湿度 – vlhkost, jiāshīqì 加湿器 – zvlhovač, jiǎnshī 减湿 – vysušování. Tento rys čínštiny nám značně ulehčuje studium slovní zásoby

Studium čínských znaků může být dále skvělá příležitost pro rozvoj fantazie a kreativního myšlení a to vše zábavnou formou!

Libor Mattuš  (马龙)

www.libormattus.cz

www.cinstinavleze.cz

  Kočička cat photo fotka kočky čínština kouká na trávu výuka brno