Každý jsme jedinečný!

Každý jsme jedinečný!

     Teď si odhalme jedno velké tajemství. Co je ta nejrychlejší, nejefektivnější, nejzábavnější metoda dosažení komunikační úrovně v cizím jazyce?

    To je dobrá otázka, nicméně špatně položená. Proč? Každý jsme jiný. Co vyhovuje jednomu, vůbec nemusí vyhovovat druhému. Pro výuku jazyků z toho vyplývá velmi důležitá věc: výuka musí být přizpůsobena konkrétním podmínkám daného jednotlivce nebo skupiny.  

    Že je to samozřejmé? Nemyslím si. Podívejte se do našich škol. Jedna věc (ať už jazyky nebo jiné předměty) se učí už roky stejným způsobem, desítky, stovky, tisíce žáků a studentů prochází naprosto identickým drilem, s rozkolísanými studijními výsledky.

Zpět k studiu cizích jazyků

    Samozřejmě jsou obecné postupy, jak se jazyk studovat vyplatí (z pohledu výsledků zábavy), ale je na kompetentním lektorovi, aby zjistil, jak je může daný klient přizpůsobit své situaci a svým předpokladům. Není jedno řešení pro každého. Zodpovědný lektor musí najít pro svého klienta odpovídající postup a interaktivně s ním pracovat. Pokud lektor zjistí, že klient už počtvrté použil dané slovo nebo gramatickou strukturu v nesprávném významu, není to klientova chyba. Dost možná lektor jen nevysvětlil danou věc dost srozumitelně pro daného klienta. Jaký způsob vysvětlení sedne jednomu člověku, nemusí sednout druhému. Výuka cizích jazyků, podle mého názoru není o stálém opakování toho, co už lektor učil 100x (první lekce na příklad), ale o hledání nejlepší interaktivní cesty pro každého jednotlivého klienta.

每个人都有自己的特点,每个人都是独一无二的!

Libor Mattuš

马龙

kočka kočička garfield čínština čínsky brno metoda