Bonus

Bonusová kapitola 

Představivost a nové možnosti mozku
 

Koncept znakového (logografického) písma navazuje na starou čínskou tradici obrazového myšlení (xiàng sīwéi 象思维). Používání znaků jako zápisu podporuje myšlení v obrazech (oproti myšlení za pomocí slov, na které jsme běžně zvyklí a ke kterému nás vedou jazyky evropského regionu).

Obraz zde funguje jako způsob myšlení, který nám zpřístupňuje jiný způsob uvažování a nové možnosti!

Jak?

    Ukážu velmi jednoduchý příklad na studiu cizích jazyků obecně.

Představujte si reálné významy slov a slovních spojení, které se učíte. Dost často se lidé snaží o zvládnutí slovní zásoby cizího jazyka způsobem čistého memorování – opakují si stále dokola slovo v jazyce, který už dobře znají v kombinaci se slovem novým (př. kočka – die Katze). Tento způsob má však spoustu nedostatků. Lepšího výsledku dosáhneme, když si představíme význam slova – v našem případě kočku. Představte si co nejživěji obraz kočky, který je něčím zajímavý, zábavný, neotřelý, ojedinělý. A to bude vaše „die Katze“ (v čínštině māo ). Po čase už tuto živou představu kočky potřebovat nebudete, jednoduše budete automaticky a bez přemýšlení používat slovo „kočka“ v daném jazyce.

    Možná vás napadá vícero profesních odvětví, kde je vyžadováno prostorové myšlení. Myšlení se zapojením obrazotvornosti však využije každý z nás ke zlepšení kvality svého každodenního života.

                Využijte možností, které se nám zde objevují!  Zjistěte, co pro vás obrazové a kontextuální myšlení získané studiem čínštiny může udělat! 

Libor Mattuš  (马龙)

www.libormattus.cz

www.cinstinavleze.cz